Diz Protezi Nedir?

Diz Protezi Nedir?

diz protezi nedir

Harap olan, bozulan ya da aşınan eklem yüzeylerini değişik malzemelerle kaplanmasına protez cerrahisi denir. Bu malzemeler seramik, plastik ya da metal yüzey olabilir. Hastanın yaşına ve eklemine göre farklı malzemeler kullanılabilmektedir.

Diz protezi,  günlük pratikte yapılan en sık cerrahi müdahalelerden biridir.  Diz protezinde aşınmış olan diz ekleminin yüzeyleri metal malzemelerle kaplanır. Diz; dış tarafı, iç tarafı ve diz kapağının arkası olmak üzere 3 yüzeyden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki bozulmaya bağlı olarak protez çeşidi değişebilmektedir. Bazen sadece iç tarafı bozulmuş olur ve sadece iç tarafına kaplama yapılır. Buna unikondiler diz protezi denir. Bazen de dizin tamamı bozulmuş olur. İki yüzey hatta üç yüzeyim değiştirilmesi söz konusu olabilir. Buna da total diz protezi denir.