آیا دررفتگی یا شل شدن پروتز هیپ وجود دارد؟

آیا دررفتگی یا شل شدن پروتز هیپ وجود دارد؟

تمرینات و حرکات ممنوعه نباید تا 12 هفته پس از جراحی انجام شود. دررفتگی و شل شدن پروتز هیپ بین 10-5 سال اتفاق می افتد. جدای از این، در افراد 50 سال به بالا دیده می شود.

تعویض مفصل ران و دررفتگیعلائم دررفتگی و شل شدن پروتز هیپ

  • درد احساس می شود
  • تورم در باسن و ران وجود دارد
  • اقداماتی که نباید انجام شود باعث آسیب می شود.
  • صدایی شنیده می شود و سپس درد شدیدی رخ می دهد.
  • راه رفتن سخت می شود
  • کوتاهی ساق پا دیده می شود
  • انجام تمرینات بعد از جراحی دشوار خواهد بود