دررفتگی مادرزادی لگن چیست؟

دررفتگی مادرزادی لگن چیست؟

دررفتگی مادرزادی هیپ به جابجایی سر استخوان ران از حفره مناسب آن گفته می شود که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند منجر به ناتوانی های دائمی شود.

علائم دررفتگی مادرزادی لگن

در کودکان خردسال که دررفتگی آنها شدید نیست، ممکن است تا زمانی که راه نروند هیچ علامتی وجود نداشته باشد. در چنین مواردی، دررفتگی را می توان در طی معاینات عادی توسط پزشکان اطفال متوجه شد.

کدام نوزادان در معرض خطر هستند؟

کسانی که در خانواده یا اقوام نزدیک خود دچار دررفتگی مفصل ران شده اند. این وضعیت باید به پزشک گزارش شود.
نوزادانی که با ظاهر بریچ به دنیا می آیند یا نوزادانی که تا پایان بارداری با سر بالا در رحم می مانند.