درمان هالوکس والگوس

درمان هالوکس والگوس

هالوکس والگوس هالوکس والگوس که عموماً به عنوان بیرون زدگی شست پا شناخته می شود، یک ناهنجاری ارثی ژنتیکی پا است که زمانی خود را نشان می دهد که اولین استخوان متاتارس به سمت داخل و استخوان شست پا به سمت خارج می چرخد و باعث درد شدید و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی می شود. احتمال بروز آن در بیمارانی با سابقه خانوادگی هالوکس والگوس و استعداد ژنتیکی بیشتر است. با این حال، پوشیدن کفش های پاشنه بلند با نوک باریک باعث پیشرفت سریعتر هالوکس والگوس می شود.

اگرچه ارتزهایی مانند اسپلینت شب و غلطک های انگشت پا که در درمان هالوکس والگوس استفاده می شوند، تسکین موقتی را برای بیمار فراهم می کنند، اما اصلاح این ناهنجاری را ارائه نمی دهند. این بدشکلی را می توان با جراحی هالوکس والگوس با موفقیت اصلاح کرد، به خصوص در مواردی که درد به شدت ادامه دارد و زندگی روزمره تحت تاثیر منفی قرار می گیرد. اما نکته ای که در اینجا باید بر آن تاکید شود این است که در هر بیمار هالوکس والگوس نباید جراحی مشابه انجام شود. پس از رادیوگرافی ایستاده و معاینه بالینی، مناسب ترین روش جراحی هالوکس والگوس باید تعیین شود. بنابراین جراحی هالوکس والگوس سمت راست باید بر روی بیمار مناسب انجام شود. دانش و تجربه پزشک متخصص در درمان هالوکس والگوس در بین عواملی که در موفقیت درمان نقش دارد، جایگاه مهمی دارد.