کلسیفیکاسیون زانو چیست؟ علائم چیست؟

کلسیفیکاسیون زانو چیست؟ علائم چیست؟

آرتریت زانو وضعیتی است که در آن ساختار غضروف مفصل زانو به مرور زمان در نتیجه اصطکاک بدتر می شود.

علائم

شایع ترین علامت آرتریت زانو درد است. درد با حرکت افزایش می یابد و با استراحت کاهش می یابد. اگر کلسیفیکاسیون در قسمت داخلی زانو وجود داشته باشد، هنگام بالا رفتن از پله ها آشکار می شود. اگر آرتریت در قسمت جلویی زانو ایجاد شده باشد، هنگام پایین آمدن از پله ها درد افزایش می یابد. اگر آرتریت پیشرفت کند، ممکن است خواب بیمار به دلیل درد قطع شود.

  • تصاحب..
  • سختی
  • صدا می آید
  • داشتن مشکل در حرکات زانو