علائم منیسک چیست؟

علائم منیسک چیست؟

منیسک ساختاری متشکل از بافت های غضروفی است که در زانوهای بیماران یافت می شود. این بافت در محل اتصال دو استخوان اصلی ساق پا، در بالا و زیر زانو قرار دارد. با این بافت از تماس استخوان ها با یکدیگر جلوگیری می شود. با این حال، بیماری منیسک در نتیجه آسیب به بافت به دلایلی مانند ضربه، حرکات معکوس ناگهانی رخ می دهد.

در هر مفصل زانو دو منیسک وجود دارد. علائم اصلی منیسک تورم و درد در زانو است. قبل از درمان منیسک، وضعیت پارگی منیسک باید به وضوح مشخص شود و بر این اساس مناسب ترین گزینه درمانی انتخاب شود.