علل بیماری منیسک

علل بیماری منیسک

اگرچه مینیسک به عنوان بیماری ورزشکاران شناخته می شود، اما این بیماری در هر سنی در اثر بالا رفتن سن و فشار زیاد روی زانو دیده می شود. منیسک مسئول توزیع بار روی زانوی انسان است. پارگی منیسک ناشی از

  • آسیب های ساده زانو
  • حرکات ناگهانی و خشن
  • افتادن یا ضربه خوردن در حین ورزش
  • بلند شدن ناگهانی از حالت خمیده
  • با افزایش سن، منیسک ها ضعیف می شوند و به راحتی پاره می شوند.
  • بیماری آرتروز منیسک باعث می شود

چگونه پارگی مینیسک را تشخیص دهیم؟

ام آر آی: MRI موثرترین روش برای تشخیص پارگی منیسک است، اما یک روش تشخیصی قطعی نیست. پارگی منیسک در بیماران مسن ممکن است به طور دقیق با MRI قابل مشاهده نباشد.

سونوگرافی: به لطف امواج صوتی به یافتن غضروف های شل کمک می کند.

آرتروسکوپی و اشعه ایکس زانو