پروتز زانو چیست؟

پروتز زانو چیست؟

پروتز زانو چیست؟

پوشاندن سطوح آسیب دیده، آسیب دیده یا فرسایش شده مفصل با مواد مختلف را جراحی پروتز می گویند. این مواد می توانند سطوح سرامیکی، پلاستیکی یا فلزی باشند. بسته به سن و مفصل بیمار می توان از مواد مختلفی استفاده کرد.

تعویض زانو یکی از رایج ترین مداخلات جراحی است که در عمل روزانه انجام می شود. در پروتز زانو، سطوح ساییده شده مفصل زانو با مواد فلزی پوشانده می شود. زانو؛ از 3 سطح تشکیل شده است: قسمت بیرونی، قسمت داخلی و پشت کاسه زانو. بسته به خرابی این قسمت ها، نوع پروتز ممکن است تغییر کند. گاهی اوقات فقط قسمت داخلی آن آسیب می بیند و فقط قسمت داخلی آن روکش می شود. به این پروتز زانو تک کندیلار گفته می شود. گاهی اوقات کل دایرکتوری خراب می شود. ممکن است امکان تعویض دو یا حتی سه سطح وجود داشته باشد. به این عمل تعویض کامل زانو نیز گفته می شود.