چرا پروتز هیپ انجام می شود؟

چرا پروتز هیپ انجام می شود؟

به طور کلی در نتیجه کلسیفیکاسیون هیپ و تغییر شکل لگن به پروتز هیپ نیاز داریم. بیماران ما با درد به ما مراجعه می کنند و کیفیت زندگی روزمره آنها کاهش یافته است. در صورت بروز مشکل در راه رفتن، نشستن، چمباتمه زدن و بالا و پایین رفتن از پله ها، مفصل با پروتز جایگزین می شود. مناسب برای بیمار پروتز تصمیم می‌گیریم با استفاده از تکنیک‌های کم تهاجمی، جراحی را انجام دهیم، عصر روز جراحی او را بلند کرده و راه برود و ظرف ۲ تا ۳ روز او را ترخیص کنیم.