Halluks Valgus Tedavisi

Halluks Valgus Tedavisi

halluks valgus Halk arasında ayak baş parmak çıkıntısı olarak bilinen Halluks Valgus, birinci tarak kemiğinin içe doğru baş parmak kemiğinin de dışa doğru yönelmesiyle kendini belli eden, yoğun ağrılara neden olarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyen genetik geçişli bir ayak deformitesidir.  Ailesinde halluks valgus öyküsü olan, genetik yatkınlığı olan hastalarda görülme ihtimali daha yüksektir.  Bununla birlikte dar burunlu yüksek topuklu ayakkabı giyilmesi, başlamış olan halluks valgusun daha hızlı ilerlemesine neden olmaktadır.

Halluks valgus tedavisinde kullanılan gece atelleri ve parmak arası makaraları gibi ortezler hastada geçici olarak rahatlamayı sağlasa da bu deformitenin düzelmesini sağlamazlar. Özellikle ağrıların yoğun olarak devam ettiği ve günlük yaşantının olumsuz olarak etkilendiği durumlarda devreye giren halluks valgus ameliyatı ile bu deformite başarılı bir şekilde düzeltilebilmektedir. Ancak burada vurgulanması gereken konu, her halluks valgus hastasına aynı ameliyatın yapılmaması gerektiğidir. Ayakta röntgen çekimi ve klinik muayene sonrasında en uygun halluks valgus ameliyat tekniğinin uygulanmasına karar verilmelidir. Dolayısıyla doğru hastaya doğru halluks valgus ameliyatının yapılması gerekmektedir. Halluks valgus tedavisinde uzman hekimin bu konudaki bilgisi ve tecrübesi tedavinin başarısında rol oynayan faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır.