Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

karpal tünel sendromu nedir
Karpal Tünel Sendromu

Hastaların ilk şikayeti, geçe elde oluşan ağrı ve uyuşma sebebiyetiyle uyanmadır. Hasta gece uyanıp ellerini sallama ihtiyacı hisseder. Hastalık ilerledikçe bunu gündüzde yapmaya başlar. Bu sendrom bilekten geçen median sinirini ezen, sıkıştıran veya darbe veren herhangi bir nedenden ötürü olabilir. Genellikle hastalık dışı nedenlerden dolayı oluşur. Karpal tünelde gebelik, tiroid eksikliği gibi ödem oluşturan durumlarda daha fazla görülmektedir.  Tedavisi oldukça önemlidir ve ortopedi ve travmatoloji uzmanlarına görünmelisinizdir.

Karpal tünel sendromunun belirtileri nedir?

Tabii ki en fazla görülen belirti elde görülen ağrı ve uyuşmadır. Daha sonra ki evrelerde bu şikayetler gündüz görülmeye başlar. Sinir harabiyetinin devamlı yaşanması durumunda elin başparmağın bulunduğu yarısında uyuşma ve his kaybı yaşanır. Sinirdeki bu hasarın sürmesi durumunda elde güç kaybı ve ince işleri yapmada zorluklar yaşanmaya başlar. Sinirdeki ezilmenin  oluşan nörolojik kayıp kalıcı olabilir ve el kaslarında erime de oluşabilir.