Yetişkinlerde Kalça Çıkığı

Yetişkinlerde Kalça Çıkığı

Yetişkinlerde görülen kalça çıkığı, doğuştan kalça çıkığı problemlerine bağlı olarak ilerleyen yıllarda veya düşme, trafik kazası, iş kazası gibi travmaya bağlı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Yetişkinlerde kalça çıkığının başlıca nedenleri arasında doğuştan kalça çıkığının ihmal edilmesi ya da gerekli tedavinin yapılmaması gelmektedir. Bununla birlikte, genetik faktörlerin yanında bebeklik döneminde yapılan kundaklama sonucunda kalça ekleminin yapısının bozulması ilerleyen yıllarda birçok probleme neden olabilmektedir. Yetişkinlerde kalça çıkığı olan hastalarda; yandan bakıldığında bel oyuntusunun ileri derecede arttığı görülür. Leğen kemiği yere paralel, düz durmaz, aşağıya doğru döner. Döndüğü için bel oyuntusu artar, bir bacak kısadır. Bir bacak kısa diğeri uzun olduğunda omurga eğrilmeye başlamaktadır. Bunun yanında diğer taraftaki diz çok yük taşıdığı için diz eklemi bozulmaya başlamaktadır. Dolayısıyla çok basit bir kalça çıkığı ileride vücudun bütün önemli eklemlerini bozar hale gelmektedir.

Yetişkinlerde kalça çıkığı tedavisinde, gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından en uygun tedavi yöntemine karar verilmektedir. Cerrahi müdahale ya da kalça protezi ameliyatı ile hastanın ağrılarından kurtulması, konforlu bir şekilde yaşamına devam etmesi son derece mümkündür. Bu noktada vurgulanması gereken konu, özellikle doğum sonrasında bebeğin kalça ekleminin kontrolünün yapılmasıdır. Kalça çıkığı olan bebeklerde erken dönemde gerekli tedavinin uygulanması ileride ortaya çıkabilecek birçok problemin engellenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.