Karpal Tünel Sendromu Tedavileri

Karpal Tünel Sendromu Tedavileri

Karpal tünel sendromu, el bileğinde sinir sıkışması olarak adlandıran sendrom türüdür. Sinir sıkışmaları türlerinde sık karşılaşılır. Sinir sıkışmasına bağlı genel belirtileri ağrı ve uyuşma şikayetleridir. Hastalığa kesin tanı EMG adı verdiğimiz elektromiyografi yöntemi ile konulur. İki çeşit tedavi yöntemi mevcuttur.

Ameliyatsız Yöntemler

Karpal tünel sendromunun ameliyatsız tedavi yöntemlerinden en önemli iki tanesi egzersiz ve ateldir. Atel el bileğini sabitlemeye yarar. Bir takım egzersiz yöntemleri de tendonların kayganlığını arttırmaya yarayabilir. Ancak hastalığın şiddetine göre hastalar bu yöntemlerin kalıcı bir iyileşme ile sonuçlanmaması gibi şikayetlerle ameliyat yöntemini tedavinin devamında tercih edebilirler.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı

Karpal tünel sendromu ameliyatında karpal tünelin üstünü örten ve sertleşerek baskı yapan doku gevşetilir, tünelin hacmi büyütülür. Böylece sinirin baskısı ortadan kaldırılmış olur. Sonuç olarak karpal tünel sendromunun kesin tedavisi cerrahidir. Hastaların geç kalmadan tedavi olmasında yarar vardır.